آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی: اطلاعات دوره های آکادمی بازرگانی آتیه
lc1
mokatebeh
mozakereh3
saaler
sabtaresh
اطلاعات دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل
clearanc
payment
اطلاعات دوره اصول و فنون قراردادهای بین الملل
sales

                جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۳-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

                 مکـان برگزاری: دانشگاه تهـران