آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: اطلاعات دوره های آکادمی بازرگانی آتیه
sabtaresh1
tejarat2
nego
PAYMENT1
MOKATEBEH1
nego
gepl
اطلاعات دوره اصول و فنون قراردادهای بین الملل
JAME
EPL

                جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۳-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

                 مکـان برگزاری: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهـران