آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: اطلاعات دوره های آکادمی بازرگانی آتیه
lc1
mokatebeh
mozakereh3
sabtaresh
tejarat1
clearanc
اطلاعات دوره اصول و فنون قراردادهای بین الملل
payment
اطلاعات دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل
saaler
sales

                جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۳-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

                 مکـان برگزاری: دانشگاه تهـران