آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: تقویم آموزشی
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
وب سايت خبري تاجرپرس
عنوان دورهکدروزساعتتاریخ شروعوضعیت
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۸جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۷/۲۷برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۹جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۸/۲۵
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۱۲جمعه۸ الی ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۵پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹اعلام می گردد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۱۰جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۹/۳۰
دوره بازاریابی بین الملل۱جمعه۱۰ الی ۱۴۹۷/۰۲/۲۱
اصول و قواعد مکاتبات بازرگانی بین الملل۳۰پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۷/۰۳/۲۴
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا۶جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۲/۰۷
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۱۰جمعه۱۵ الی ۲۰۹۷/۰۵/۱۹برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۱۱جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۷/۲۰برگزار شد
کارگاه سامانه ارزی نیما۳جمعه۱۵ الی ۲۰۹۷/۰۶/۱۶برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۴پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۴/۲۸برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۷جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۶/۱۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۶جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۵/۰۵برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۳پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۲/۰۶برگزار شد
دوره پرداختهای بین المللی و اعتبار اسنادی LC۴پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۷/۰۲/۰۶
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۸جمعه۱۴ الی ۱۸۹۷/۰۲/۰۷برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۹جمعه۸ الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۸برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۷پنجشنبه۱۴ الی ۱۸۹۶/۱۱/۲۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۵جمعه۱۴ الی ۱۹۹۷/۰۴/۰۱برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۴جمعه۹ الی ۱۴۹۷/۰۲/۱۴برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۳پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹ - ۹ الی ۱۴۹۶/۱۱/۱۹برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۲جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰۹۶/۱۰/۲۲برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۶پنجشنبه۱۴ الی ۱۸۹۶/۰۹/۱۶برگزار شد
اصول و فنون مذاکره بین الملل۲۹*** الی *پاییز
اصول و قواعد قراردادهای بین الملل۲۹*** الی *پاییز
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۱پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۹/۲۳برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۰جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۸/۱۲برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۴جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۲/۰۸برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۲جمعه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۸/۱۹برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۵جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۷/۲۱برگزار شد
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا۴پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۲/۱۴برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۵جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ۹۶/۰۳/۰۵برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۲جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۳/۱۲برگزار شد
دوره مدیریت فروش،بازاریابی وتبلیغات۵۷جمعه۱۰ الی ۱۴۹۶/۰۴/۱۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۶پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۴/۰۱برگزار شد
دوره فنون مذاکره حرفه ای ۱جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰۹۶/۰۴/۰۲برگزار شد
کارگاه اعتبارات اسنادی۳جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۰۶برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۳جمعه ۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۵/۱۳ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۷جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۵/۱۳برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۸پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۶/۰۹برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۹جمعه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۷/۱۴برگزار شد
مکاتبات بازرگانی بین الملل۲۹جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۲۰برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۱جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۰برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۴جمعه۱۰ الی ۱۴۹۶/۰۶/۱۰برگزار شد

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۲-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

   مکـان برگزاری:موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهـران