آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: تقویم آموزشی
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
وب سايت خبري تاجرپرس
عنوان دورهکدروزساعتتاریخ شروعوضعیت
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا۶چهارشنبه۱۶ الی ۲۰بهمن
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۷پنجشنبه۱۴ الی ۱۸۹۶/۱۱/۲۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۳پنجشنبه و جمعه۱۴ الی ۱۹ - ۹ الی ۱۴۹۶/۱۱/۱۹برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۲جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰۹۶/۱۰/۲۲برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۳پنجشنبه۱۴ الی ۱۹بهمن
اصول و قواعد مکاتبات بازرگانی بین الملل۳۰جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
دوره پرداختهای بین المللی و اعتبار اسنادی LC۴پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۹/۰۲
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۶پنجشنبه۱۴ الی ۱۸۹۶/۰۹/۱۶برگزار شد
اصول و فنون مذاکره بین الملل۲۹*** الی *پاییز
اصول و قواعد قراردادهای بین الملل۲۹*** الی *پاییز
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۱پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۹/۲۳برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۱۰۰جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۸/۱۲برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۴جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۲/۰۸برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۲جمعه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۸/۱۹برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۵جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۷/۲۱برگزار شد
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا۴پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۲/۱۴برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۵جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ۹۶/۰۳/۰۵برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۲جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۳/۱۲برگزار شد
دوره مدیریت فروش،بازاریابی وتبلیغات۵۷جمعه۱۰ الی ۱۴۹۶/۰۴/۱۶برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۶پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۴/۰۱برگزار شد
دوره فنون مذاکره حرفه ای ۱جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰۹۶/۰۴/۰۲برگزار شد
کارگاه اعتبارات اسنادی۳جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۰۶برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۳جمعه ۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۵/۱۳ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۷جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۵/۱۳برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۸پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۶/۰۹برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۹جمعه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۷/۱۴برگزار شد
مکاتبات بازرگانی بین الملل۲۹جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۲۰برگزار شد
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۱جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۰برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۴جمعه۱۰ الی ۱۴۹۶/۰۶/۱۰برگزار شد

تقویم آموزشی سال ۹۵ (بایگانی)

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۲-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

   مکـان برگزاری:موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهـران