آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: تقویم آموزشی
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
وب سايت خبري تاجرپرس
عنوان دورهکدروزساعتتاریخ شروعمهلت ثبت ناموضعیت
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۴جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۲/۰۸۹۶/۰۲/۰۸برگزار شد
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا۴پنجشنبه۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۲/۱۴۹۶/۰۲/۱۳برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۵جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ۹۶/۰۳/۰۵۹۶/۰۳/۰۴برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۲جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۳/۱۲۹۶/۰۳/۱۰برگزار شد
دوره مدیریت فروش،بازاریابی وتبلیغات۵۷جمعه۱۰ الی ۱۴۹۶/۰۴/۱۶۹۶/۰۴/۱۵برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۶پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۴/۰۱۹۶/۰۳/۳۱برگزار شد
دوره فنون مذاکره حرفه ای ۱جمعه۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰۹۶/۰۴/۰۲۹۶/۰۴/۰۱برگزار شد
کارگاه اعتبارات اسنادی۳جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۰۶۹۶/۰۵/۰۵برگزار شد
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۳جمعه ۱۵ الی ۱۹۹۶/۰۵/۱۳ ۹۶/۰۵/۱۲برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۷جمعه۹ الی ۱۴۹۶/۰۵/۱۳۹۶/۰۵/۱۲برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل۹۸پنجشنبه۱۴ الی ۱۹۹۶/۰۶/۰۲۹۶/۰۶/۰۱
مکاتبات بازرگانی بین الملل۲۹جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۵/۲۰۹۶/۰۵/۱۹
کارگاه گمرک الکترونیک EPL۵جمعه۹ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۳۹۶/۰۶/۰۲
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی۴جمعه۱۰ الی ۱۴۹۶/۰۶/۱۰۹۶/۰۶/۰۸
کارگاه فروش حرفه ای۱۴ الی ۱۸۹۶/۰۵/۱۳۹۶/۰۵/۱۲

تقویم آموزشی سال ۹۵ (بایگانی)

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۲-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

   مکـان برگزاری:دانشگاه تهـران