آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: تقویم سال 95
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
وب سايت خبري تاجرپرس


تقویم آمــــوزشی سال ۱۳۹۵

عنوان دوره کد روز  ساعت تاریخ شروع مهلت ثبت نام وضعیت
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل  ۸۳ جمعه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ۹۵/۰۱/۲۷ ۹۵/۰۱/۲۵ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل  ۸۴ جمعه ۹ الی ۱۳ ۹۵/۰۲/۲۴ ۹۵/۰۲/۲۲ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل  ۸۵ پنجشنبه ۱۵ الی ۱۹ ۹۵/۰۳/۱۳ ۹۵/۰۳/۱۱ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل  ۸۶ جمعه ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ۹۵/۰۴/۲۵ ۹۵/۰۴/۲۳ برگزار شد
مکاتبات بازرگانی بین الملل ۲۷ دوشنبه ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹۵/۰۴/۲۸ ۹۵/۰۴/۲۶ برگزار شد
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا ۱ پنجشنبه ۱۵ الی ۱۹ ۹۵/۰۵/۰۷ ۹۵/۰۵/۰۵ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل  ۸۷ جمعه ۱۰ الی ۱۴ ۹۵/۰۵/۲۲ ۹۵/۰۵/۲۰ برگزار شد
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا ۲ چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۹۵/۰۶/۱۷ ۹۵/۰۶/۱۵ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل  ۸۸ پنجشنبه ۱۵ الی ۱۹ ۹۵/۰۶/۱۸ ۹۵/۰۶/۱۶ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل ۸۹ جمعه ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ۹۵/۰۷/۱۶ ۹۵/۰۷/۱۴ برگزار شد
اصول وقواعد تدوین قراردادبین الملل ۱۰ دوشنبه ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۹۵/۰۷/۱۲ ۹۵/۰۷/۱۱ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل ۹۰ پنجشنبه ۱۵ الی ۱۹ ۹۵/۰۸/۱۳ ۹۵/۰۸/۱۲ برگزار شد
دوره اعتبارات اسنادی ۲ جمعه ۱۴ الی ۱۸ ۹۵/۰۹/۱۹ ۹۵/۰۹/۱۸ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل ۹۱ جمعه ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ۹۵/۰۹/۲۶ ۹۵/۰۹/۲۵ برگزار شد
دوره جامع امورگمرکی وترخیص کالا ۳ چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۹۵/۱۰/۰۱ ۹۵/۰۹/۳۰ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل ۹۲ جمعه ۹ الی ۱۴ ۹۵/۱۰/۱۷ ۹۵/۱۰/۱۶ برگزار شد
مکاتبات بازرگانی بین الملل ۲۸ جمعه ۹ الی ۱۳ ۹۵/۱۰/۱۷ ۹۵/۱۰/۱۶
برگزار شد
پرداخت های بین الملل ۱ جمعه ۹ الی ۱۴ ۹۵/۱۱/۱۵ ۹۵/۱۱/۱۴ برگزار شد
دوره جامع تجارت وبازرگانی بین الملل ۹۳ جمعه ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ۹۵/۱۱/۲۲ ۹۵/۱۱/۲۰ برگزار شد
دوره مدیریت فروش،بازاریابی وتبلیغات ۵۶ جمعه ۱۰ الی ۱۴ ۹۵/۱۱/۲۹ ۹۵/۱۱/۲۷ برگزار شد
کارگاه نحوه ثبت سفارش الکترونیکی —  جمعه ۹ الی ۱۴ ۹۵/۱۲/۲۰ ۹۵/۱۲/۱۹ برگزار شد

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۲-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

   مکـان برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهـران